Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:143-146
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #50

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:143-146
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #50

 

Ayşehan Deniz ABİK: Meyveler Münazarası -Doğu Türkçesi. Seçkin Yayınları: Ankara, 2005, 204s. ISBN: 975 02 0111 6.

M. SELCEN ÇÜRÜK
Çukurova Üniversitesi, Adana

ÖZET

Münazara, Türk edebiyatında çeşitli karşıtlaşan unsurların tartıştırıldığı bir edebi türdür. Yazar A. D. Abik, daha önce, 1936 yılında G. Jarring tarafından neşredilen Doğu Türkçesi Mive Ceng Kitab kitabını Meyveler Münazarası adı ile yeniden ayrıntılı olarak incelemiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Meyveler Münazarası, Mive Ceng Kitab, Doğu Türkçesi, Doğu Türk edebiyatı

(Alındığı tarih 5 Eylül 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Haziran 2006)


Yazışma:
Yazışma Adresi: M. Selcen Çürük, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyaı Anabilim Dalı doktora öğrencisi.

E-posta: mselcenc@yahoo.com.tr

 

Ayşehan Deniz ABİK: Meyveler Münazarası -Doğu Türkçesi. Seçkin Yayınları: Ankara, 2005, 204s. ISBN: 975 02 0111 6.

M. SELCEN ÇÜRÜK
Çukurova Üniversitesi, Adana

ABSTRACT

Münazara is a literary type of Turkish literature which means a discussion of opposite sides. The Eastern Turkish Mive Ceng Kitab (Meyveler Münazarası = The Contest of the Fruits) is belong to this genre. A. D. Abik has detailed investigated the Mive Ceng Kitab which published in 1936 by G. Jarring before.

KEY WORDS

The Contest of the Fruits, meeting, Mive Ceng Kitab, Eastern Turkish, Eastern Turkish literature

(Received September 5 2006)
(Published Online September 29 2006)


Correspondence:
Address for correspondence: M. Selcen Çürük,
Doctorate student, Chukurova University, Institute of Social Sciences, Department of Turkish Language and Literature.

E-mail:mselcenc@yahoo.com.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window