Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:7-24
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 53

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:7-24
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 53

 

Sosyalist Realizm: Kökeni, Oluşum Süreci ve Kavramı

LEYLA TAGIZADE
ODTÜ, Ankara

ÖZET

Birinci Yazarlar Kurultayında Sovyet edebiyatının esas metodu ilan edilen Sosyalist realizm, bir eğilim olarak 19.yy’ın sonu, 20. yy’ın başlarında oluştu. Devrim sonrasında ve 20’li yıllarda Sovyet edebiyatının esas metodu olma yolunda oluşum süreci geçirdi. 20’li yıllarda Sosyalist realizm birçok edebiyat akımlarından biriydi, fakat 30’lu yıllarda devletin de yardımıyla diğer akımları yok ederek bir isme sahip oldu, güçlendi ve şekillenmeye başladı. Sosyalist realizmin en verimli yılları 1935-1955 yıllarıdır. Aynı zamanda bu yıllar Sovyet edebiyatının en zayıf olduğu yıllardır. Fakat 60’lı yıllardan itibaren Sosyalist realizm zayıflamaya başladı, 70’li yıllarda çok zayıf düştü ve 80’li yıllarda öldü. Ömrü bir insan ömrü kadar kısa oldu.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Politika ve edebiyat, devrim ve edebiyat, totaliter rejimde edebiyat, Sovyet sanat anlayışı, Sovyet edebiyatı, Sovyet Yazarlar Birliği, Sosyalist realizm

(Alındığı tarih 15 Haziran 2006)
(Kabul edildiği tarih 20 Ağustos 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Erdoğan Uygur, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye/Ankara TÜRKİYE

Tel.: 0505 368 30 97

E-posta: uygur@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Socialist Realism: its origin, formation process and concept

LEYLA TAGIZADE
METU, Ankara

ABSTRACT

Socialist realism, which has been declared the main method of Russian literature in the First Congress of Writers, emerged as a trend at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century. After the revolution and during the 1920s, it went through a process of formation. In the 1920s, Socialist realism was one of the many other literary trends, but after it caused the disappearance of other trends with the help of the state in the 1930s, it was given a name, it gained power and it started to take shape. The most fruitful years of Socialist realism were 1935-1955. At the same time, those were the years when Russian literature was the weakest. However, from the 1960s onwards, Socialist realism started to lose power, it became very weak in the 1970s and eventually it disappeared in the 1980s. Its lifespan was as short as a human being’s.

KEY WORDS

politics and literature, revolution and literature, literature in a totalitarian regime, Russian art mentality, Soviet Writers Union, Socialist realism


(Received June 15 2006)
(Accepted August 20 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Erdoğan Uygur, Dr., Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye/Ankara TÜRKİYE

Tel.: 0505 368 30 97

E-mail: uygur@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window