Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:25-35
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 54

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:25-35
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 54

 

Berdinazar Hudaynazarov’un Kumlular Romanı Üzerine Toplumbilimsel Bir İnceleme

AHMET GÖKÇİMEN
Atatürk Üniversitesi, Erzurum

ÖZET

Modern Türkmen edebiyatının önemli isimlerinden olan Berdinazar Hudaynazarov, 1927’de doğmuş, 2001’de vefat etmiştir. Roman, hikâye ve şiir başta olmak üzere birçok eser kaleme almıştır. En önemli eserlerinden bazıları: Gızgın Sehra (Kızgın Sahra), Adam Hakında Aydım (İnsan Hakkında Türkü), Mertebe, Akar Suvun Aydımı (Akarsuyun Türküsü), Gonşular (Komşular), Suvun Isı (Suyun Kokusu), Bu Dünye (Bu Dünya) ve Gumlular (Kumlular)’dır. Yazarın eserlerinin birçoğu toplumsal içeriklidir. Bu eserlerden biri de II. Dünya Savaşı yıllarında Üçoyuk köyü ve Birleşik kolhozunda cephe gerisinde yaşananları ele alan “Kumlular” adlı romandır. Bu çalışmada Kumlular romanı, L. Goldmann’ın Oluşumsal Yapısal eleştiri yöntemi ile toplumcu bir bakışla değerlendirilecektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Berdinazar Hudaynazarov, Türkmen Edebiyatı, Roman Eleştirisi, Oluşumsal Yapısalcılık, Kumlular 

(Alındığı tarih 26 Eylül 2006)
(Kabul edildiği tarih 10 Aralık 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Bölümü, 25240 Erzurum . Türkiye.

E-posta: ahmetgokcimen@yahoo.com

 

A sociological study on the Kumlular novel of Berdinazar Hudaynazarov

AHMET GÖKÇİMEN
Atatürk University, Erzurum

ABSTRACT

Berdinazar Hudaynazarov, an important figure of Modern Turkmen literature, was born in 1927 and died in 2001. He wrote many masterpieces, especially stories and poems. Some of his important books are: Hot Sehra (Gızgın Sehra), Ballad on Human (Adam Hakında Aydım), Position (Mertebe), Ballad of the Stream (Akar Suvun Aydımı), Neighbours (Gonşular), Smell of Water (Suvun Isı), This World (Bu Dünye) and Kumlus (Gumlular). The works of Berdinazar Hudaynazarov have social concerns. One of such books is the novel titled ‘Kumlus’, which tells the events taking place behind the front around Üçoyuk village and Birleshik kolhoz during the Second World War. In the present study, this novel is examined by using L. Goldmann’s Genetic Structural Criticism and also from a sociological point of view .

KEY WORDS

Berdinazar Hudaynazarov, Turkmen Literature, Novel Criticisim, Genetic Structural Criticism, Kumlular 


(Received September 26 2006)
(Accepted December 10 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Ahmet Gökçimen, Atatürk University, Faculty of Science&Letters , Department of Modern Turkish Dialects&Literature, 25240 Erzurum Türkiye.

E-mail: ahmetgokcimen@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window