Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:142-145
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #61

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:142-145
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #61

 

Altay S. AMANJALOV (2006) Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi. Çev. Kenan Koç, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.,155 s.Yayın Nu:643 Kültür Serisi:303. ISBN 975–437-567-4.

HASAN AÇIKGÖZ
Ankara Üniversitesi, Ankara

TANITMA

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Altay S. Amanjalov, Eski Türkçe, Türk Runik alfabesi, Eski Türk yazıtları

(Alındığı tarih 20 Ekim 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Hasan Açıkgöz, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans Öğrencisi, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: acikgoz_hasan20@hotmail.com

 

Altay S. AMANJALOV (2006) Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi. Translated by Kenan Koç, Istanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.,155 pp.Yayın Nu:643 Kültür Serisi:303. ISBN 975–437-567-4.

HASAN AÇIKGÖZ
Ankara University, Ankara

REVİEW

KEY WORDS

Altay S. Amanjalov, Old Turkish, Turkish Runic alphabeth, Old Turkish inscriptions

(Received October 20 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Hasan Açıkgöz, Graduate student, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: acikgoz_hasan20@hotmail.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window