Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:146-148
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #62

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:146-148
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #62

 

Uygur Folkloru Kamusu Yayımlandı: Uygur Halk Eğız Edebiyatı Kamusı

MAĞFİRET KEMAL YUNUSOĞLU
İstanbul

TANITMA

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Uygur Türkleri, Uygur halk edebiyatı, folklor, Doğu Türkistan

(Alındığı tarih 24 Kasım 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Mağfiret Kemal Yunusoğlu,

E-posta: magfiret@ttnet.tr

 

A dictionary of Uighur folklore was published: Uygur Halk Eğız Edebiyatı Kamusı.

MAĞFİRET KEMAL YUNUSOĞLU
İstanbul

REVİEW

KEY WORDS

Uygur Turks, Uygur folk literature, folklore, Eastern Turkestan

(Received November 24 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Magfiret Kemal Yunusoglu

E-mail:magfiret@ttnet.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window