Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:149-153
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #63

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:149-153
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #63

 

Moğolistan'daki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser: Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgaluud

BÜLENT GÜL
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

TANITMA

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Eski Türkçe, Türk Runik alfabesi, Eski Türk yazıtları, Moğolistan, Ts. Battulga

(Alındığı tarih 25 Kasım 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Bülent Gül, Dr. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 06532 Beytepe. Ankara . TÜRKİYE

E-posta: bulentg@hacettepe.edu.tr

 

 

A new work on the Turkish Inscriptions in Mongolia: Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgaluud

BÜLENT GÜL
Hacettepe University, Ankara

REVİEW

KEY WORDS

Old Turkish, Turkish Runic alphabet, Old Turkish inscriptions, Mongolia, Ts. Battulga

(Received November 25 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Bülent Gül, Dr. Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature, 06532 Beytepe . Ankara. TURKIYE

E-mail:bulentg@hacettepe.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window