Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:159-161
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #65

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:159-161
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #65

 

Yrd.DoçDr. GÜZİN TURAL ÇÖKTÜ (25 Şubat 1957 -12 Kasım 2006)

NACİYE YILDIZ
Gazi Üniversitesi, Ankara

VEFEYAT

Değerli Türkolog Güzin (Çöktü) Tural'ı 12 Kasım 2006 tarihinde kaybettik.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Güzin (Çöktü) Tural, vefeyat, Türkologlar, Türkoloji

(Alındığı tarih 20 Aralık 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Naciye Yıldız, Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü .
Beşevler . Ankara . TÜRKİYE

E-posta: yildiz.naciye@gmail.com

 

 

Assoc.Prof.Dr. Güzin (Çöktü) Tural (25 February 1957 – 12 November 2006)

NACİYE YILDIZ
Gazi University, Ankara

OBITUARY

The meritorious türkolog Güzin (Çöktü) Tural passed away at 12th of November 2006.

KEY WORDS

Güzin (Çöktü) Tural, obituary, Türkologs, Türkology

(Received December 20 2006)
(Published Online December 30 2006)


Correspondence:
Address for correspondence: Naciye Yıldız, Assoc.Prof.Dr. Gazi University, Faculty of Science&Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. Beşevler. Ankara. TURKIYE

E-mail: yildiz.naciye@gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window