Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:5-6
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 2

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:5-6
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 2

 

Sunuş

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ÖZET

Dergimizin bu sayısında Türk dili, tarihi, edebiyatı ve sosyo-kültürel durumuna dair özgün yazıları, yeni yayın tanıtmaları bulacaksınız.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi


(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)


Yazışma:
Yazışma Adresi: F. Sema Barutcu Özönder

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

Introduction

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ABSTRACT

In this issue of the JMTS, you will find original articles covering Turkish language, history, literature and the socio-cultural situation, reviews of recent books.

KEY WORDS

Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online March 27 2007)


Correspondence:
Address for correspondence: F. Sema Barutcu Özönder

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window