Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:25-45
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 4

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:25-45
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 4

 

Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı

UFUK TAVKUL
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Türk ve Çin kültürünün ortak kültürel unsurları arasında sayılan on iki hayvanlı takvim sistemi, kültürel temaslar neticesinde geniş bir coğrafyada pek çok halkın kültürel yapısına girmiş ve farklı biçimler kazanmıştır. On iki hayvanlı Türk takvim sisteminin yayıldığı saha Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanmaktadır. Makalede takvim sisteminin geçirdiği tarihî evreler ve günümüzde Kuzey Türklüğü sahasında yayıldığı ve etkilediği alanlar konu edilmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kültürel Etkileşim, Türk Kültürü, On İki Hayvanlı Takvim

(Alındığı tarih 10 Ocak 2007)
(Kabul edildiği tarih 20 Şubat 2007)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Ufuk Tavkul, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE

E-posta:  tavkul@humanity.ankara.edu.tr

 

 

The Spread of The Turkish Twelve-Year Animal Cycle Calendar Concerning with Cultural Interaction

UFUK TAVKUL
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

The twelve-year animal cycle calendar which is one of the common cultural elements of Turkish and Chinese culture has been extended over many peoples’ cultural structure in different forms by cultural interaction. The region that the Turkish twelve-year animal cycle calendar has been spread lies from Siberia to Eastern Europe. In this paper, the historical development of the twelve-year animal cycle calendar and the regions which it has been spread among the Northern Turkish peoples has been studied.

KEY WORDS

Cultural Interaction, Turkish Culture, The Twelve-Year Animal Cycle Calendar


(Received January 10 2007)
(Accepted February 20 2007)
(Published Online March 27 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: Ufuk Tavkul, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: tavkul@humanity.ankara.edu.tr
  Pencereyi Kapat

  Close Window