Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:116-119
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 12

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:116-119
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 12

 

Hasan KOLCU, Gürkan YAVAŞ (2006) Türkçenin Şiiri – Türk Edebiyatında Türkçe Üzerine Şiirler. Ankara,  Aydın Kitabevi, Yayın no: 171, 601s. ISBN 975- 8047- 51-5 .

ÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ
Marmara Üniversitesi, İstanbul

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 6 Ocak 2007)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

(Received January 6 2007)
(Published Online March 27 2007)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Ümit Özgür Demirci, Araş.Gör., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kadıköy 34722 İstanbul - TÜRKİYE

E-mail: umitozgurdemirci@mynet.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window