Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:120-125
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 13

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:120-125
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 13

 

Justin McCARTHY, Esat ARSLAN, Cemalettin TAŞKIRAN, Ömer TURAN, The Armenian Rebellion at Van, Utah Series in Turkish and Islamic Studies, The University of Utah Pres, Salt Lake City 2006, 296 s. ISBN-10:0-87480-870-7 ISBN-13:978-0-874810-870-4.

MEHMET ÖZ
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 13 Mart 2007)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

(Received March 13 2007)
(Published Online March 27 2007)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Mehmet Öz, Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Beytepe-Ankara TÜRKİYE.

E-mail: mehoz@hacettepe.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window