Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:31-35
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 17

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:31-35
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 1
7

 

Türk Destanlarının Kimliği

H. BÜLENT PAKSOY

Türk halkları için sözlü kayıt, özellikle destanlar kimliğin bütünleyici bir parçası, tarihsel hafıza ve kendini tarihsel kaydetmedir. Türk sözlü geleneği bilinmeyen çağlara kadar gider ve bugüne kadar da kuşaklar boyunca koruna gelmiştir. Türk destanları gazavatname, fetihname gibi 12. yüzyıldan sonra ortaya çıkan ve özellikle 15. yüzyıldan itibaren yayılan İslamî menkıbelerden farklıdır. Yazı konusu, destanların, toplumsal kimliğinin oluşması ve toplumun ruhsal ve zihinsel varlığının biçimlenmesindeki etkisi ni sorgulamaktadır,

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk sözlü edebiyatı, destan türü, Türk destanları, toplumsal kimlik oluşumu, ruhsal ve zihinsel varlık


(Alındığı tarih: 6 Ocak 2007
(Kabul edildiği tarih: 20 Şubat 2006)
E-yayın tarihi:  29 Haziran 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
H. Bülent PAKSOY
Prof.Dr.,
e-posta: hb_paksoy@yahoo.com

Identiy of Turkish Dastans
H. BÜLENT PAKSOY
Baker College (USA)

ABSTRACT
For the Turkish peoples, the oral record, particularly dastans, is an integral part of identity, historical memory and the historical record itself. The Turkish oral tradition precedes the Common Era. It has been preserved across multitudes of generations. Turkish dastans are different from the Islamic menakib, such as gazavatnama, fetihnama and the like, the bulk of which have appeared and spread after c. 12th century, and especially since the 15th century. The topic concerns effects of dastans on the social identity formation and the formalization of spiritual and intellectual beings of societies.

KEY WORDS
Turkish oral literature, dastan genre, Turkish dastans, social identity formation, spiritual and intellectual entity
(Received January 6 2007)
(Accepted February 20 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Naciye Yıldız, Assoc.Prof.Dr., Gazi University, Faculty of Science&Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Beşevler - Ankara.
e-mail: yildiz.naciye@gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window