Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:47-53
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 19

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:47-53
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
19

 

Hasta Kasım’ın Bir Naziresi Üzerine

SEYRAN GAYİBOV
Kafkas Üniversitesi (Bakü)

Azerbaycan ve Türkiye sahasının âşık edebiyatı temsilcilerinde etkileşimin olduğu yapılan araştırmalarla dikkatlere sunulmuştur. Bu çalışmalarda genellikle iki sahanın tamamı veya belli yüzyılları ele alınarak incelenmiştir. Yapılan incelemelerde esasen konu ve şekil bağlamından benzerliğin olduğu düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Aynı yahut yakın yüzyıllarda yaşadığı düşünülen temsilcilerin eserlerine bakıldığında, etkileşimin daha yakın, hatta iki saha temsilcilerinin birbirine nazire yazdıracak kadar benzer olduğunu görmekteyiz.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Halk edebiyatı, Azerbaycan âşık edebiyatı, nazire, Hasta Kasım


(Alındığı tarih: 10 Şubat 2007
(Kabul edildiği tarih: 15 Nisan 2006)
E-yayın tarihi:  29 Haziran 2007)


Yazışma:
Yazışma Adresi:
Seyran GAYİBOV, Qafqaz Üniversitesi, Dil Öğretim Koordinatörlüğü, AZ 0100, Hırdalan, Bakü, Azerbaycan.
E-posta: seyran1971@yahoo.com, sqayibov@qafqaz.edu.az


On a Nazire of the Hasta Qasim

SEYRAN QAYIBOV
Qafqaz University (Bakü)


ABSTRACT

The interaction between representatives of Turkey and Azerbaijan âşık literature have been proven by the researches conducted. These researches cover complete of the regions or the particular centuries. The results of the researches pointed out that there has been a remarkable resemblance in form and subject-matter. When we look at the works of poets who lived in the same century, the interaction was so close that we think that the work was the duplicate of one another.KEY WORDS
Folk literature, Azerbaijan âşık literature, imitative poem (nazire), Hasta Kasım (The Patient Qasim)
(Received February 10 2007)
(Accepted April 15 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Seyran QAYIBOV, Qafqaz University, Language Teaching Coordination, AZ 0100, Hırdalan, Baku, Azerbaijan.
Email: seyran1971@yahoo.com, sqayibov@qafqaz.edu.az

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window