Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:94-103
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 22

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:94-103
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
22

 

Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri

MELEK ERDEM
Ankara Üniversitesi (Ankara)


Halliday’in Fonksiyonel Gramer’ine göre Oğuz Grubundaki  de-, söyle-, sor-, cevap ver- gibi fiiller eylem süreci içinde iletişim fiilleri olarak ele alınan fiillerdir. Bunların da kendi içlerinde türleri vardır.  Bunlar, kendi alt terimlerine sahip olan üst terimlerin bir alt anlamlı listesini verir.ANAHTAR SÖZCÜKLER

Fiil, iletişim fiilleri, Oğuz Grubu lehçeleri, Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi
(Alındığı tarih: 10 Aralık 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 15 Mart 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Melek Erdem, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye – Ankara.
E-posta erdem@humanity.ankara.edu.tr


Communicative Verbs in the Oguz Turkish Dialects


MELEK ERDEM
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT


According to Halliday’s Functional Grammar, the verbs in Oguz group such as de-, söyle-, sor-, cevap ver- are communicative verbs which place in verbal process. They have also theirs types. These verbs give a hyponymic list of superordinate to have their hyponyms. 


KEY WORDS
Verbs, Communicative verbs, Oguz Turkish Dialects, Turkmen Turkish, Azerbaijan Turkish
(Received December 10 2006)
(Accepted March 15 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Melek Erdem, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.
E-mail: erdem@humanity.ankara.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window