Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:104-115
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 23

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:104-115
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
23

 

Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine

UFUK TAVKUL
Ankara Üniversitesi (Ankara)


Yaklaşık 2500 yıl öncesinden Proto-Türk ve Türk kavimlerinin Kafkasya’da hâkimiyet kurdukları, buradaki halkları etnik ve kültürel açıdan etkiledikleri bilinmektedir. Bu dönemlerde eski Türk dilinin Kafkas halklarının dilleri üzerinde de etkili olduğu ve Türk dilinden bu dillere pek çok kültür kelimesinin yerleştiği anlaşılmaktadır. Adige (Çerkes) dilinde eski Türkçe kökenli olması sebebiyle önemli gördüğümüz ve üzerinde durmak istediğimiz birkaç kelimenin Bulgar Türkçesi karakteri taşıdığı dikkati çekmektedir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Bulgar Türkçesi, Kafkas dilleri, Adige (Çerkes) dili.(Alındığı tarih: 21 Aralık 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 7 Mart 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Ufuk Tavkul, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye – Ankara.
E-posta : utavkul@humanity.ankara.edu.tr


On the Borrowed Words from Old Bulgar Turkish to Adige (Circassian) Language


UFUK TAVKUL
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT


As it might be known, Proto-Turkish and Turkish tribes have established sovereignty in the Caucasus and they have influenced the ethnic and cultural structure of the Caucasian peoples since 2500 years ago. In this era the Old Turkish language has been effective on the languages of the Caucasian peoples and a great amount of loan words have been borrowed from Turkish. It is understood that some words which we have studied in this paper have been borrowed from Old Bulgar Turkish to Adige (Circassian) language.

KEY WORDS
Bulgar Turkish, Caucasian Languages, Adige (Circassian) Language.

(Received December 21 2006)
(Accepted March 7 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Ufuk Tavkul, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.
E-mail:utavkul@humanity.ankara.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window