Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:152-162
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 26

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:152-162
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
27

 

Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi

PAŞA YAVUZARSLAN
Ankara Üniversitesi (Ankara)


Bu yazıda, 1804 yılında kurulan Kazan Devlet Üniversitesinde, Türkoloji bölümünün kuruluşu ve gelişimi üzerinde durulmuş, Kazan Devlet Üniversitesi Lobaçevskiy Kütüphanesinde muhafaza edilen Türkçe yazma eser koleksiyonlarının nasıl toplandığı konu edilmiştir. Yazmaların Türk dili, tarihi ve edebiyatı açısından önemlerine dikkat çekilmiştir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türkçe yazma eserler, Kazan Devlet Üniversitesi, Türkoloji tarihi(Alındığı tarih: 14 Aralık 2006)
(Yayına kabul edildiği tarih: 10 Şubat 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Paşa Yavuzarslan, Yrd.Doç.Dr, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 06530 Sıhhiye-Ankara. Türkiye.
Tel: +90 312 310 32 80 / 12 92
E-posta: yarslan@humanity.ankara.edu.tr


Turkish Manuscripts in Kazan State University and the Importance for Turkish Language, Literature  and History Researches


PAŞA YAVUZARSLAN
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT


This paper focuses on the establishment and development of the Turcology Department at the Kazan State University, founded in 1804. It describes how the collections of the Turkish manuscripts preserved at the Lobacevskij Library of the Kazan State University have been assembled. Also the importance of the Turkish manuscripts for Turkish language, history and literature researches has been evaluated. 


KEY WORDS

Turkish manuscripts, Kazan State University, history of Turcology at Kazan State University
(Received December 14 2006)
(Accepted February 10 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: Paşa Yavuzarslan, Assoc.Prof.Dr, Ankara University, Faculty of Letters. 06530 Sıhhiye-Ankara. Turkiye.
Tel: +90 312 310 32 80 / 12 92
Email: yarslan@humanity.ankara.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window