Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:163-178
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 27

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:163-178
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
27

 

Kültürler Üzerinde Bilişim Devriminin Etkileri

FAHRİ ATASOY
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (Ankara)


Küreselleşmenin ortaya çıkmasında iki ana unsur vardır. Bunlardan birisi bilişim devrimi adı verilen teknolojik ilerleme; ikincisi Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle meydana gelen tek kutuplu bir siyasal yapı. Özellikle elektronik ve bilgi işlem alanındaki gelişmelerin dünyayı etkisi altına alması farklı coğrafyalar ve kültürler üzerinde çok etkili olmuştur. Aynı zamanda bu kültürlerin varlıklarını devam ettirme dirençleri gözlenmektedir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Küreselleşme, Bilişim Devrimi, Millî Kültür, Kültürel Homojenleştirme


(Alındığı tarih: 15 Haziran 2006)
(Yayına kabul edildiği tarih: 17 Eylül 2006)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Fahri Atasoy, Dr, KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara
Tel: 0312 232 43 73 
E-posta: f.atasoy@mynet.com


Impacts of Information Revolution on Cultures


FAHRİ ATASOY
KÖK Foundation for Social and Strategical Researches (Ankara)


ABSTRACT


There are two basic facts for globalisation. The first, the technical progress called information revolution, and the second is the post-Cold War unipolar political structure. Especially, effect of developments in information and communication technologies on the world has impacted strongly on different regions and cultures of the world. Meanwhile it is observed the resistance of these cultures to survive.


KEY WORDS

Globalisation, Information Revolution, National Culture, Cultural Homogenization
(Received June 15 2006)
(Accepted September 17 2006)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: Paşa Yavuzarslan, Assoc.Prof.Dr, KÖK Foundation for Social and Strategical Researches, Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara
Tel: 0312 232 43 73 
E-posta: f.atasoy@mynet.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window