Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:179-187
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 28

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:179-187
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
28

 

Akseley Seydimbek: Kazaktıñ Küy Öneri, Astana, 2002, 831 ss. ISBN 5-7667-9837-7 [Kazak Küy/Beste Sanatı]

AYSEL BAYTOK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 20 Nisan 2007)
(E-Yayın tarihi 29 Haziran 2007)

(Received April 20 2007)
(Published Online June 29 2007)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Aysel Baytok, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi / Doctorate student, Ankara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Department of Modern Turkish Dialects and Literature.
E-mail:ayselbaytok@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window