Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:188-194
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 29

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:188-194
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
29

 

Krımskiye Karaimı: Proishojdeniye, Etnokultura, İstoriya. (Derleyen: “KrımKaraylar” Derneği Yönetimi), Simferopol : İzdatel’stvo “DOLYa”:, 2005, 160 ss. ISBN: 966-366-004-X.

ELVİNA ABDUVALİYEVA
Ankara Üniversitesi (Ankara)

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 5 Mayıs 2007)
(E-Yayın tarihi 29 Haziran 2007)

(Received May 5 2007)
(Published Online June 29 2007)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Elvina Abduvaliyeva, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi / Doctorate student, Ankara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Department of Modern Turkish Dialects and Literature.
Email:elvinaabdul@mynet.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window