Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:195-198
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 30

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:195-198
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
30

 

Güney Azerbaycan’da Yayınlanan Bir Etimolojik Sözlük Çalışması Üzerine / About an Etymological Dictionary Published in Southern  Azerbaijan:

İsmail HADİ. Ferheng-i Türkî Nevin (Türkî-Farsî)/An Etymological Dictionary of New Turkish/Yeni Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, Tebriz 2000, ISBN 964-5606-60-8, 836s.

 

SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 20 Mayıs 2007)
(E-Yayın tarihi 29 Haziran 2007)

(Received May 20 2007)
(Published Online June 29 2007)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email:selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window