Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:199-203
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 31

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:199-203
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
31

 

Serpil OPPERMANN. Postmodern Tarih Kuramı: Tarih Yazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2006, x+124 ss., ISBN: 9799944931112.

 

ŞAMİL YEŞİLYURT
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 13 Haziran 2007)
(E-Yayın tarihi 29 Haziran 2007)

(Received June 13 2007)
(Published Online June 29 2007)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Şamil Yeşilyurt, Erciyes Üniversitesi Enstitüler Binası Türk Dili Bölüm Başkanlığı

E-mail: samilyesilyurt@gmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window