Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:5-6
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 34

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:5-6
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
34

 

Sunuş

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ÖZET

Prof.Dr. Edhem R. Tenişev'e sunduğumuz Dergimizin bu sayısında Türk dili, edebiyatı, tarihi ve sosyo-kültürel durumuna dair özgün yazıları bulacaksınız.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi


(E-Yayın tarihi 2 Ekim 2007)


Yazışma:
Yazışma Adresi: F. Sema Barutcu Özönder
E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr 

 

Introduction

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ABSTRACT

In this issue of the JMTS dedicated to Prof.Dr. Edhem R. Tenishev. you will find original articles covering Turkish language, history, literature and the socio-cultural situation.

KEY WORDS
Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online October 2 2007)


Correspondence:
Address for correspondence: F. Sema Barutcu Özönder
E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat  

  Close Window