Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:7-17
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 35

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:7-17
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
35

 

Türkoloğun Anıları

(Edhem Rahimoviç Tenişev’in Konuşması, Nisan 2001)

LATFULLİNA LANDIŞ GİNYATOVNA
Moskova Üniversitesi

2001 Nisanında Rusya Bilimler Akademisi Dilbilim Enstitüsü’nde büyük Türkolog Edhem Rahimoviç Tenişev’in doğumunun 80., bilim hayatının 50. yılı için düzenlenen toplantıda Tenişev’in kendisinin yaptığı konuşma Latfullina Landış Giniyatovna tarafından yayına hazırlanmıştır.


(Alındığı tarih: 10 Temmuz 2006)
(E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
LATFULLİNA LANDIŞ GİNYATOVNA
Rossiya - g. Moskva, Moskovskiy Pedagogiçeskiy Gosudarstvennıy Universitet, Filologiçeskiy Fakultet, Kafedra Obşçego Yazıkoznaniya.

E-posta: rais@g2.ruMemories of Turkolog

(Speech of E.R. Tenishev. April, 2001 year)
LATFULLINA LANDISH GINYATOVNA
Moskow Universiy

ABSTRACT
This article edited by L. L. Giniyatovna is the text of speech was presented by Prof. Tenishev himself, during the extended academic council of the Institute of the Linguistics RAN (RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE), dedicated to 80- anniversary of the birthday and 50-anniversary of the scientific activity of turkolog Edhem Rakhimovich Tenishev in April 2001.
(Received July 10 2006)
(Published Online October 2 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: LATFULLINA LANDISH GINYATOVNA, Russia- Moskow Moskow Pedagogy State University, Faculty of Philology, Department of General Linguistics.

E-mail: rais@g2.ru


  Pencereyi Kapat

  Close Window