Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:18-25
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 36

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:18-25
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
36

 

Bir Kırgız Dostuna, Edhem Tenişev’e Tazim

Bübiyna.O. ORUZBAYEVA 
Kırgızistan Bilimler Akademisi

Gülzura  CUMAKUNOVA
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET
Doç.Dr. Gülzura Cumakunova Kırgızistan Bilimler Akademisi aslî üyesi Ord.Prof.Dr. Bübiyna O. Oruzbayeva ile görüşerek 1971 yılında Akademi Komisyonu üyesi olarak Kırgızistan’a gelen ve 1995 yılında sağlık sorunları başlayıncaya dek hiç aralıksız  23 yıl boyunca tatillerini Isık-Köl’de geçiren, böylece Kırgız bilim dünyasında sadece bilimsel çalışmalarıyla değil, karakteriyle de unutulmaz izler bırakan E.R. Tenişev ile ilgili izlenimleri aktararak onun çalışmalarının ışığında Kırgız Türkçesini diğer Türk dil türleriyle olan ilişkisini değerlendiriyor.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
E.R. Tenişev, Kırgızistan Bilimler Akademisi, Türk dili, Kırgızca,  Lopnor,  Sarı Uygur, Fu-Yu Kırgız


Yazışma:
Gülzura  CUMAKUNOVA, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzeybatı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE
E-posta:  gulzura@yahoo.com

Yazı bilgisi :
Alındığı tarih: 15 Ağustos 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 5 Eylül 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007
To a Friend of Kirghiz, Honor to Edhem Tenishev

Bubiyna.O. ORUZBAYEVA 
Kırgızistan Bilimler Akademisi

Gülzura  CUMAKUNOVA
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

Assoc. Prof. Dr. Gulzura Cumakunova is quoteting impressions about E.R. Tenishev, who came to Kirghizstan in 1971 as a member of Academy Commission and spent his holidays during 23 years in lake Ysyk-Kol and known in Kirghiz since world not only his scientific studies but also his manner, and evaluating relation of Kirghiz Turkish to the other Turkish varieties by interviewing with Ord.Prof.Dr. Bubiyna O. Oruzbayeva member of Scientific Academy of Kirghizstan.

KEY WORDS
E. R. Tenishev, Scientific Academy of Kirghizistan, Turkish language, Kirghiz Turkish, Lopnor, Yellow Uigur, Fu-Yu Kirghiz.

(Received August 15 2007)
(Accepted October 5 2007)
(Published Online September 2 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Gülzura Cumakunova, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Sıhhiye - Ankara.
e-mail: gulzura@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window