Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:52-67
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 38

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:52-67
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
38


Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim Cümlelerinde Şahıs Bildirimi

EYÜP BACANLI
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  

ÖZET
Bu makalede Altay Türkçesinde şimdiki zamanın ek fiili olarak görev yapan dilbilgisel yapılar, sözlüksel unsurlar ve onlara eklenen şahıs ekleri ele alınmaktadır. Standart Altay Türkçesinde diğer Türk dill türlerinde görülen ve Eski Türkçeden beri süregelen şimdiki zamanın ek fiilleri kullanılmaz, ama cümledeki duruma kesinlik anlamı katan ek fiil ve Türk dilindeki isim cümlelerinde ek fiili de ifade eden şahıs bildirimi, ihtiyaç duyulduğunda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Makalede, standart Altay Türkçesinde orijinal ek fiilin ve ek fiile tekabül eden şahıs eklerinin yok olma sebepleri sorgulanmakta ve şimdiki zamanın ek fiili niteliğinde kullanılan çeşitli şekiller incelenmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Altay Türkçesi, şimdiki zaman ek fiili, şahıs ekleri ve zamirleri.


Alındığı tarih: 13 Mayıs 2006
Yayına kabul edildiği tarih: 20 Aralık 2006
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007


Yazışma:
Yazışma Adresi:
Eyüp Bacanlı, Yrd.Doç.Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Söğütözü Cad. No: 43, 06560 Söğütözü-ANKARA
E-Posta: ebacanli@etu.edu.tr
Tel : (+90 312) 292 43 20
Faks: (+90 312) 292 43 26
The Present Tense Copulas and the Personal Marking of Noun Clauses in Altay Turkish

EYUP BACANLI
 
TOBB University (Ankara)


ABSTRACT
In this paper, I deal with grammatical constructions, lexical elements and personal suffixes that function as present tense copulas in Altay Turkish. In standard Altay Turkish, present tense copulas, which have been used in other Turkish varieties since The Old Turkish period, are not used anymore. However copulas that add the meaning of definiteness, and personal suffixes that correspond functionally to copula particles in noun clauses may appear in different ways when required. In the paper, I investigate the reasons for the disappearance of the original copula particles and personal suffixes corresponding to copulas, and examine various forms which may readily be interpreted and labeled as present tense copulas.

KEY WORDS
Altay Turkish, present tense copula, personal suffixes and pronouns.

Received May 13 2007
Accepted December 20 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
Address for correspondence : Eyüp BACANLI, Assoc.Prof.Dr., TOBB University, Faculty of Science&Letters, Söğütözü Cad. No: 43, 06560 Söğütözü-ANKARA
E-mail: ebacanli@etu.edu.tr
Tel : (+90 312) 292 43 20
Fax: (+90 312) 292 43 26
,


  Pencereyi Kapat

  Close Window