Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:74-79
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 40

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:74-79
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
40


Türk Dilinde Meronimi
Nikolay   TUFAR
Atina

ÖZET

Sözlüksel anlam biliminin önemli bir kavramı olan meronimi biçimsel ve sözlüksel anlam biliminde kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Meronimlerin tespiti ve tasnifi hakkında birçok araştırmacının görüşleri bulunmaktadır. Türk dilinin söz varlığının önemli bir semantik yönünü oluşturan üst terimler ve alt terimlerin sistematik olarak ortaya konması, zenginliklerin veya ihtiyaçların tespiti, eski Türk lehçelerinde kullanılmış ancak Türk dilinin bazı lehçelerinde mevcut olmayan, günümüzde kullanımdan düşmüş bir çok unsurun ve bu unsurlardaki anlatım yolu inceliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.   

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Meronimi, Türk Dili, anlam bilimi, sözlüksel anlam bilimi, parça-bütün ilişkisi

Alındığı tarih: 5 Mayıs 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 20 Temmuz 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007

Yazışma:
E-posta:   ntufar@gmail.com

Meronymy in Turkish Language
Nikolay   TUFARABSTRACT
A lexical semantics concept of meronymy is a classification used in structural and formal semantics. A number of different opinions exist on classification of metonymy. Semantically defining holonyms and hyperonyms as essential elements of language vocabulary, establishing their uses and the richness they bring to the language, will help us establish lexical components –and their semantic importance– that have been used in Old Turkish dialects as opposed to Modern Turkish

KEY WORDS
Meronymy, Turkish language, semantics, lexical semantics, mereologyReceived May 5 2007
Accepted June 25 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
E-mail:  ntufar@gmail.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window