Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:91-104
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 42

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:91-104
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
42

 

Gagauz Türkçesinin Ses Düzeni

MARİA STAMOVA TUFAR
Atina

Güneybatı  (Oğuz) Türk lehçeleri grubunda yer alan Gagauz Türkçesi seslerin nitelik ve nicelikleri açısından özellikleri olan bir lehçedir. Bu çalışmada Gagauz Türkçesinin standart türü ve Çadır vilâyeti ağızlarındaki ünlü ve ünsüz düzenleri alandan derlenen metinlere dayanarak incelenmiştir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Gagauz Türkçesi, ses bilgisi, fonetik alfabe, ünlüler, ünsüzler

Alındığı tarih: 5 Haziran 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 12 Ağustos 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007

Yazışma:
E-posta mpstamova@yahoo.com

Phonetic System of Gagauz Turkish
MARIA STAMOVA TUFAR


ABSTRACT

Gagauz Turkish, a member of Southwestern (Oguz) Turkish possesses a number of qualitative and quantitative phonetic features. In the study, I deal the vowel and consonantal systems of standard Gagauz Turkish and Chadir dialect with the examples of texts collecting in field researches using International Phonetic Alphabet (IPA).


KEY WORDS
Gagauz Turkish, phonetics, phonetic alphabet, vowels, consonants.Received June 5 2007
Accepted August 12 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
E-mail:mpstamova@yahoo.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window