Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:133-140
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 45

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:133-140
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
45

 
İlk Türkmen Gazetesi: Ruzname-yi Mavera-ı Bahr-ı Hazar

BERDİ SARIYEV
Ankara Üniversitesi (Ankara)


İlk Türkmen gazetesini Türkiye’de tanıtmaktan esas amacımız küçük bir boşluğu doldurmaktır. Bir başka deyişle Türkiye’de araştırma yapan bazı bilim adamları çeşitli alanların kapsamında Türkmenlerin durumunu hep Sovyetler dönemine bağlarlar. Açıkçası Türkiye’de Türkmen dili, Türkmen tarihi ve Türkmen kültürüyle ilgili şu ana kadar yapılan araştırmaların çoğunda sanki Türkmenler Sovyetler döneminde ortaya çıkmış gibi algılanmakta ve sadece 1924’ten sonraları hakkında bilgi verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ilk Türkmen gazetesi ve söz konusu gazetedeki yazıları incelemek çok önemlidir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkmence, Türkmen tarihi, Türkmen kültürü, ilk Türkmen gazetesi.Alındığı tarih: 2 Nisan 2007
Yayıma kabul tarihi: 5 Mayıs 2007
E-yayın tarihi:  2 Ekim 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:Berdi SARIYEV, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE

The  First Turkmen Newspaper: Ruzname-yi Mavera-ı Bahr-ı Hazar
BERDİ SARIYEV
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT

Our main goal of introducing first Turkmen newspaper in Turkey is, filling a blank. In other words, some scientists who make research in Turkey, always connects the situation of Turkmens to Soviet Period. Frankly, most of the studies on Turkmen language, Turkmen history, Turkmen culture, Turkmens have been perceived as if they appeared in Soviet period and information about them is given after the 1924. From this point of view, it's very important to examine first Turkmen newspaper and it's articles.

KEY WORDS
Turkmen Turkish, Turkmen history, Turkmen culture, first Turkmen newspaper.


Received April 2 2007
Accepted May 5 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
Address for correspondence: Berdi SARIYEV, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TURKIYE.


  Pencereyi Kapat

  Close Window