Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:181-195
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 48

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:181-195
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 48

 

Kazakların Boy Örgütlenmesi

FERİDE BAKTIBAYKIZI SAHİPOVA

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


ÖZET

Kazak tarihinde önemli bir yer tutan sosyal örgütlenme Üç Jüz’ün kurulması, Kazak halkının boy, uruk, taife ve millet olarak oluşma süreciyle doğrudan ilgilidir. Jüzler, Kazak Hanlığı ve Kazak halkı ortaya çıkmadan önce kabileler birliği olarak yaşayan Kazak taifelerinin ekonomik ve coğrafî bakımdan özel bir bölgesi olarak XVI. yüzyılın başında oluşmuş ve Kazakistan tarihini inceleyen bilim adamları tarafından Kazak halkı tarihinin bölünmez bir unsuru olarak kabul edilmiştir. 70 yıllık bir Sovyet yönetimi döneminde “halkların eşitliği” sloganıyla Ruslaştırılmaya çalışılmasına rağmen, Kazak halkında uruk, taife ve Jüz geleneği hâlen devam etmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kazak, boy, uruk, millet, örgütlenme, Jüz


Alındığı tarih: 15 Ağustos 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 7 Eylül 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Feride BAKTIBAYKIZI SAHİPOVA, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
E-posta: feridebaktybai@yahoo.com

Kazak Tribal Organizations

FERIDE BAKTIBAYKIZI SAKHIPOVA
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT


The formation of social organization Three Juz, who taked up an important position in the Kazakh history, directly has tied to the formation tribe, clan and nation of the Kazakh nationality. The Juz’s has been formation at the beginning of the XVIth century, as a special economical and geographical areas of Kazakh tribes, with lived as a Tribes association before appearance of Kazakh khanate and the Kazakh nationality. And now the scientists, who investigate Kazakh history, come to the conclusion that the Kazakh nation history is the integral part of the Kazakh people. Now Kazakh nationality carry own tradition clan, tribes and Juzs, though 70 years of Soviet period with the slogan “equal nationalities” which was special reduce to Russianization.

KEY WORDS
Kazakh history, tribe, clan, nationality, organization, JuzReceived August 15 2007
Accepted September 7 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
Address for correspondence: Feride B. SAKHIPOVA, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TURKIYE.
E-posta: feridebaktybai@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window