Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:206-209
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 50

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:206-209
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
50

 

SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

HABER/ANNOUNCEMENT

ICANAS 38, International Congress of Asian and North African Studies, 10-15 September  2007, Ankara

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email:selcansaglik@yahoo.co

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window