Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:7-20
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 54

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:7-20
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 54

 

Gök Türk Hsieh-li Kağan’ın (618-630) Oğlu A-shih-na P’o-luo-men’in Mezar Kitabesi Üzerine

ERKİN EKREM
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)


Ekim 2005’te Gök Türklere mensup A-shih-na Po-luo-men adlı prense ait bir Çince mezar kitabesi bulunmuştur. 651 yılında ölen adı geçen prens, 630 yılında T’ang Sülâlesi ordusuna esir düşerek devletini kaybeden ve 634 yılında hüzün içinde ölen Hsieh-li Kağan’ın (İl Kağan) oğluydu. Ancak, mevcut Çin kaynaklarında Hsieh-li Kağan’ın Tieh-luo-chih ya da Tieh-luo-shi ile Yü-ku-she adlı iki oğlu olduğu belirtilmektedir. Hsieh-li Kağan’ın torunu A-shih-na Kan-te’ye ait mezar kitabesinde diğer bir oğlu, A-shih-na Tekin’in de adı geçmektedir. Bu çalışmada A-shih-na Po-luo-men’in mezar kitabesinin ışığında Hsieh-li Kağan’ın ve  oğullarının kimlikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Gök Türkler, Hsieh-li Kağan, A-shih-na Po-luo-men


Alındığı tarih: 30 Kasım 2007
Yayına kabul edildiği tarih:  15 Aralık 2007
E-yayın tarihi:  2 Ocak 2008

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Erkin EKREM, Dr, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 06532 Beytepe-Ankara.
E-posta:  eekrem@hacettepe.edu.tr

On the Epitaph of Kök Türk Hsieh-li Kagan’s (618-630) Son A-shih-na P’o-luo-men
ERKİN EKREM
Hacettepe University (Ankara)


ABSTRACT


An epitaph of a Kök Türk prince, A-shih-na Po-luo-men writing in Chinese was found on October 2005. That prince, died in 651(A.D.), was the son of Hsieh-li Kagan (İl Kagan), died in 634 (A.D.), who had been taken prisoner by the army of T’ang Dynasty and his state was collapsed by the dynasty. On the other hand, the present Chinese sources express that Hsieh-li Kagan has got two sons named as Tieh-luo-chih or Tieh-luo-shi and Yü-ku-she. On the epitaph of A-shih-na Kan-te who was the grand son of Hsieh-li Kagan, is mentioned another son of Hsieh-li Kagan, named as A-shih-na Tekin On this paper, we will try to determine the identity of Hsieh-li Kagan and of his sons depending upon the epitaph of A-shih-na Po-luo-men.

KEY WORDS
Turks, Hsieh-li Kaghan, A-shih-na Po-luo-men
Received September 30 2006
Accepted December 15 2006
Published Online January 3 2008

Correspondence:
Address for correspondence: Erkin EKREM, Dr., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 06532 Beytepe-Ankara.
E-posta:  eekrem@hacettepe.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window