Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:21-27
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 54

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:21-27
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
54

 

1904-1905 Rus-Japon Savaşının Karaçayların Sosyal Tarihine Etkileri

UFUK TAVKUL
Ankara Üniversitesi

ÖZET
Rus-Japon savaşının sonuçları yalnızca Rusya ve Japonya ile ilgili siyasi ve tarihi araştırmaları değil, Rusya İmparatorluğu’nun bazı küçük halklarının sosyal tarihlerini de ilgilendirmektedir. Bu savaş yüzünden Rusya’nın hâkimiyeti altındaki bir bölge olan Kafkasya’nın bazı halkları ata yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardı. Öyle ki, kendilerine büyük bir ıstırap veren bu savaşla ilgili duygularını destanlara yansıtmışlardı. Bu makalede Rus-Japon savaşının Karaçay halkının kaderini nasıl etkilediği konusu incelenmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Rus-Japon Savaşı, Kafkasya, Karaçay, Sosyal Tarih

Alındığı tarih: 20 Eylül 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 13 Kasım 2007
E-yayın tarihi: 3 Ocak 2008

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Ufuk TAVKUL, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE
e-posta:utavkul@humanity.anklara.edu.tr

The Influence of 1904-1905 Russo-Japanese War on the Social History of Karachai People of the Caucasus

UFUK TAVKUL

Ankara University

The consequence of Russo-Japanese War does not only interest the political and historical researches on Russia and Japan but also concerns the social history of some small peoples of Russian Empire. Because of this war some of the peoples of the Caucasus which was a region under the rule of Russia had to migrate from their fatherland. Even they have reflected their sense about this war which has grieved them deeply in epic poems. In this paper how the Russo-Japan War has influenced the destiny of Karachai people has been studied.

KEY WORDS

Russo-Japanese War, Caucasus, Karachai, Social History
Received Sepyember 20 2007
Accepted November 3 2007
Published Online January 3 2008

Correspondence:
Address for correspondence : Ufuk Tavkul, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TURKIYE.
E-mail:utavkul@humanity.anklara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window