Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:88-112
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 60

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:88-112
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
60


Türkmen Türkçesinde Zaman Kelimelerinin Zamanın İfadesindeki Yeri

Şahru Pilten ÖZEL
Ankara


ÖZET

"Zaman” fiil çekimleri dışında zaman kelimeleri olarak tanımladığımız kelime öbekleri, isim grupları ve sıfat tamlamaları ve zarflarla tamamlanır. Zaman kelimeleri, durumun zamandaki yerinin kesin olarak belirlenmesini sağlar, izafî-mutlak zamanların gönderim noktasını oluşturur. Bu yüzden hem mutlak, hem de izafî zamanlarda, hareketin zaman çizgisinde yerleştirilmesi konusunda büyük önem taşır. Türkmen Türkçesinde zaman belirticilerini büyük ölçüde zarflar teşkil eder. Zarflar, Bennett ve Partee (1978) ve Nerbonne (1984)’un sınıflamalarından hareketle (i) sayı ve sıklık zarfları, (ii) çatı zarfları (iii) dönem zarfları ve (iv) süreklilik zarfları ana başlıkları altında gruplandırılabilir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER


Alındığı tarih: 10 Mayıs 2007
Yayına kabul edildiği tarih:  20 Temmuz 2007
E-yayın tarihi: 3 Ocak 2008

Yazışma: Şahru Pilten Özel, Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü  06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE. E-posta: sahruozel@gmail.com
Place in Time Expressions of Türkmen Turkish Time Words
Şahru Pilten ÖZEL
Ankara


Time specification involves not only verbs and verb phrases but other types of expressions such as noun phrases, adjectival phrases and adverbs. Time words provide determining the exact place of the situation in time. They constitute the reference point of the relative and absolute tenses. Because of this they have an important place in locating events in time line in both of this tenses. Furthermore they can change reference point and causes shifting of time and make certain distinction in time.  In Turkmen Turkish, time adverbs are the main parts of the time expressions. Time adverbs can be classified into three groups according to Bennett and Partee (1978) and Nerbonne (1984)’s work: (i) number and frequency adverbials (ii) frame adverbials (iii) frist adverbials and (iv) durative adverbials.

KEY WORDS
Time, time words, adverbs, location in time, reference pointReceived May 10 2007
Accepted July 20 2007
Published Online January 3 2007

Correspondence: E-mail: sahruozel@gmail.com


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window