Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:132-133
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 63

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:132-133
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
63

 

Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, Türkmen Türkçesine Tercüme Eden: Berdi SARIYEV, Ankara: Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2007, XLII+981s., ISBN:975-16-1992-I.

SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

TANITMA/REVİEW

E-Yayın tarihi 3 Ocak 2008

Published Online January 3 2008

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email: selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window