Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:140-142
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 66

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:140-142
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
66

 

SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

HABER/ANNOUNCEMENT

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım 2007, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.

Modern Turkish Studies Symposium 2007, 27-30 November 2007, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literatures, Ankara.


Yazışma/Correspondence:

Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email:selcansaglik@yahoo.co

 


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window