Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:143-144
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 67

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:143-144
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
67

 

SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

HABER/ANNOUNCEMENT

Saadet Çağatay Kişiliğinde Willi Bang-Kaup Öğretisi Sempozyumu, 25-26 Ekim 2007, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Eski Türk Dili), Ankara.

Willi Bang-Kaup Teaching in Personality of Saadet Çağatay, 25-26 October 2007, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature (Sub-Department of The Old Turkish Language), Ankara.

Yazışma/Correspondence:

Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email:selcansaglik@yahoo.co

 


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window