Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:145-149
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 68

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:145-149
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
68

 

Mustafa ÖNER
Ege Üniversitesi (İzmir)

HABER/ANNOUNCEMENT

Kazakistan’da István Mándoky Kongur Anısına Uluslararası Toplantı: Kazak Dili Tarihi: Altay Devri, Proto-Türk Çağı, Eski Türk Anıtları, 29 Kasım - 2 Aralık 2007, Kazakistan Kültür ve İletişim Bakanlığı Dil Komitesi Başkanlığı, Astana.


International Conference on “The History of the Kazakh Language: The Altai Period – Proto-Turkish Stage – Old Turkish Monuments” dedicated to the memory of Prof.Dr. Istvan Mandoky Kongur, 29 November - 2 December 2007, The Language Committee of the Kazakhstan Culture and Information Ministry, Astana.

Yazışma/Correspondence:

Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email:selcansaglik@yahoo.co

 


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window