Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:65-80
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 5

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:65-80
Copyright © 2008 Ankara University
Art. # 5

 

Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır

AHMET DEMİR
Başkent Üniversitesi

ÖZET

Toplumcu gerçekçilik, 20. yüzyılda Marksizm’in edebiyata yansımış şeklidir. Marksizm’le olan genetik bağından dolayı toplumcu gerçekçilik, siyasal/ideolojik yönü ağır basan bir sanat kuramıdır. 1930’lardan itibaren Sovyet Rusya’da egemen olan toplumcu gerçekçilik, aynı yıllarda Türkiye’de de yankı bulmuştur. İşte 1930’lardan itibaren Türk edebiyat hayatında yeni bir anlayış olarak yerleşmeye başlayan toplumcu gerçekçiliğin öncü isimlerinden biri de Sadri Ertem’dir.
Bu çalışmamızda “toplumcu gerçekçilik” özellikleri itibariyle ele alınmış, irdelenmiş; Sadri Ertem’in Bacayı İndir Bacayı Kaldır adlı hikâyesi toplumcu gerçekçilik bakımından değerlendirilmiş ve yazarın toplumcu gerçekçi eğilimlerinin hikâyesine nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
toplumcu gerçekçilik, Marksizm, Sadri Ertem, Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Anadolu

(Alındığı tarih 24 Ocak 2008)
(Kabul edildiği tarih 19 Şubat 2008)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

Yazışma: Ahmet Demir, Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi,  Eğitim Fak., Türkçe Bölümü, Bağlıca/ANKARA.
Tlf.: 0 312 234 10 10/1153; ademir@baskent.edu.tr , ahdemir23@yahoo.com


 

A Reflected Anatolian Photograph from Socialist Realist Objective: Bacayı Indir Bacayı Kaldır

AHMET DEMİR
Hacettepe University

Socialist realism is the reflection of Marxism on literature at 20th century. Because of its genetic relation with Marxism, socialist realism is a literary theory stands out with its political and ideological respects. Socialist realism, while it was dominant in Soviet Russia by 1930’s, also echoed in Türkiye. Sadri Ertem was one of the pioneers of Socialist realism, becoming established as a new approach in Turkish literature by 1930’s.
In this work, socialist realism was dealt with and scrutinized to its basic principles; the story titled “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” of Ertem was examined in respect of Socialist realism, and how the socialist realist manner of the writer reflected to his works was accentuated.

KEY WORDS

socialist realism, Marxism, Sadri Ertem, Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Anadolu

 


(Received January 24  2008)
(Accepted February 19 2007)
(Published Online February 28 2008)

Correspondence:
Address for correspondence: Ahmet Demir, Yrd.Doç.Dr., Başkent University, Faculty of Education, Department of Turkish, Bağlıca, Ankara
Tel: 0 312 234 10 10/1153

e-mail:
ademir@baskent.edu.tr , ahdemir23@yahoo.com

 


 Pencereyi Kapat

  Close Window