Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:143-150
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 10

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:143-150
Copyright © 2008 Ankara University
Art. # 10

 

Kıran, Ayşe, Ece Korkut, Suna Ağıldere. (2003). Günümüz Dilbilim Çalışmaları. İstanbul: Multilingual. ISBN 975-6542-23-x. 256 s.

KAMİL İŞERİ
Niğde Üniversitesi

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 10 Nisan 2007)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

(Received April 10 2007)
(Published Online February 28 2008)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Kamil İşeri, Yrd.Doç.Dr., Nigde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Niğde/TÜRKİYE
Tlf: 0388 211 28 30

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window