Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:151-158
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 11

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:151-158
Copyright © 2008 Ankara University
Art. # 11

 

David Crystal'in Language Death Adlı Eserinin Türkçe Baskısı Üzerine / On the Turkish Edition of David Crystal: Language Death

David Crystal, Dillerin Katli – Bir Dilin Ölümü Bir Milletin Ölümüdür, (Çev: Gökhan Cansız), İstanbul: Profil Yayıncılık 2007, ISBN 978-975-996-114-5, 230s.

Selcan SAĞLIK
Ankara Üniversitesi

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 5 Şubat 2008)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

(Received February 5 2008)
(Published Online February 28 2008)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Araş.Gör. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE. E-posta: saglik@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window