Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:120-125
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 12

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:120-125
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 12

 

Mahmut Kaşgarlı Türkoloji İlminin Kurucusudur, 21-22 Şubat 2008, Türkmenistan Millî Medeniyet "Miras" Merkezi, Aşgabat/The Mahmyt Kashgari - the Founder of Turkology International Scientific Conference, February 21-22 2008, National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, Ashgabat

BERDİ SARIYEV
Ankara Üniversitesi, Ankara

HABER/ANNOUNCEMENT

(Alındığı tarih 25 Şubat 2008)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

(Received February 25 2008)
(Published Online February 28 2008)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Berdi SARIYEV, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE.
E-posta:  berdisari@yahoo.com.tr

 


 Pencereyi Kapat

  Close Window