Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:53-63
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 17

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:53-63
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
17

 

Şeytanat Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar

FATMA AÇIK
Gazi Üniversitesi (Ankara)

Türkistan’ın günümüzde karşılaştığı sorunlara dikkat çeken yazarlardan biri olan Tahir Malik beş cildi yayımlanan Şeytanat adlı romanında; millî kültürün, millî tarihin, millî hatıraların kesif bir erozyona uğradığı dönemleri, yakın tarihin acılarını aksettirmeye çalışmıştır. Romanda öncelikli olarak son yetmiş yılda yaşananlara yer verilmiştir. Yazar bu aşamada Özbek gelenek ve göreneklerinin işgalle birlikte değişimini daha doğrusu yozlaşmasını aileden başlayarak okullara oradan devlet kademelerine kadar yayılışını çarpıcı bir üslupla dile getirmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Tahir Malik,  Şeytanat romanı, Gelenek ve Folklorik Unsurlar, Özbek edebiyatı(Alındığı tarih: 5 Şubat 2008)
(Kabul edildiği tarih: 10 Mayıs 2008)
E-yayın tarihi:  15 Ağustos 2008)


Yazışma:
Yazışma Adresi:
Fatma AÇIK, Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
Beşevler ANKARA/ TÜRKİYE
e-posta: fatmaacik1@yahoo.com
fatmaacik1@gazi.edu.tr

Traditional and Folkloric Components of Tahir Malik's Şeytanat

FATMA AÇIK
Gazi University (Ankara)


Tahir Malik, is one of the author who takes current Turkestan's problem into consideration, trying to pay attention to national culture, national history, national memoirs and pain in near past of Turkmenistan in his novel called Seytanat.
In his novel, firstly, he has mentioned about what happened in last 70 years. In this time limit, he writes about how Uzbek tradition has changed with occupation. In fact, he explained in a remarkable style how degeneration start from family, and spread to school, then to government.

KEY WORDS
Tahir Malik, Şeytanat, Traditional and Folkloric components, Özbek literature(Received February 5 2008)
(Accepted May 10 2008)
(Published Online August 15 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Fatma AÇIK, Assoc. Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Beşevler ANKARA/ TÜRKİYE
e-posta: fatmaacik1@yahoo.com
fatmaacik1@gazi.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window