Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:65-73
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 18

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:65-73
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
18

 

İbrahim Temo’nun Bilinmeyen Bir Eseri: Usûl-i Mükâleme

SİNAN UYGUR
Erzurum


İbrahim Temo, Osmanlı Devleti’nin kaderinde etkili olmuş bir simadır. İttihad-i Osmanî teşkilatını kuranlar arasında bulunan Temo, bu nedenle Romanya’ya giderek Dobruca’ya yerleşmiştir. Bu dönemde Müslüman azınlığın sorunlarıya meşgul olmuştur. Aynı zamanda Türklerin Romenleri tanımaları, Romenlerin de Türkleri anlamaları için Öğretmen Gheorghe Popescu Ciocanel  Efendi ile birlikte bir konuşma kılavuzu hazırlamıştır. Bu konuşma kılavuzu Türkiye’nin henüz Latin abecesine geçmediği bir dönemde Türkçenin Romen imlasıyla yazılmasının tecrübe edilmesi açısından önemlidir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
İbrahim Temo, Üsul-i Mükaleme, Türkçe, Romence, konuşma kılavuzu(Alındığı tarih: 4 Mayıs 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 30 Mayıs 2008)
(E-yayın tarihi: 15 Ağustos 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Sinan UYGUR; Adnan Menderes Lisesi, Dadaşkent/Erzurum 25090

E-posta:  turkoloji@yahoo.com


An Unknown Work of Ibrahim Temo: Usûl-i Mükâleme

SİNAN UYGUR
Erzurum


ABSTRACT

İbrahim Themo is a identity that he had influence on the Ottoman Porte. Themo that he stuate between those that founded the organization of the İttihad-i Osmanî gone to Romania and therefore he settled in Dobruca. He interested in the questions of the musulman minority at this period. At the same time, he prepared a book with Teacher Gheorghe Popescu Ciocanel to Turks know Romanians and Romanians understand Turks. This phrasebook is important to is experienced that Türkish written with Romanian orthography in the period that Turkey not passed Latin orthography.

KEY WORDS
İbrahim Themo, Usul-i Mukaleme, Turkish, Romanian, phrasebook.(Received May 4 2008)
(Accepted May 30 2008)
(Published Online August 30 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Sinan UYGUR; Adnan Menderes Lisesi, Dadaşkent/Erzurum 25090

E-mail:  turkoloji@yahoo.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window