Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:89-104
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 20

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:89-104
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
20

 

Kırgız Destanı Kococaş ile Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki Ortak Motifler Üzerine

UFUK TAVKUL
Ankara Üniversitesi (Ankara)

Farklı coğrafyalarda değişik lehçelerde konuşan çeşitli Türk boylarının destanlarında karşımıza çıkan benzer konular, ortak tip ve motifler, Türk boylarının sosyo-kültürel yapılarının, dil ve lehçelerinin yüzlerce yıllık bir süreçte birbirlerinden farklılaşmasına rağmen, birlikte doğdukları ana kaynağın özelliklerini korumayı başardıklarını belgelemektedir. Kırgız ve Karaçay-Malkar Türklerinin halk edebiyatlarında önemli bir yere sahip olan Kococaş ve Biynöger destanları, ihtiva ettikleri mitolojik unsurlar dolayısıyla eski Türk inanç sisteminin çok eski devirlerine ait motifleri de bünyelerinde barındırmalarıyla dikkati çekmektedirler.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kırgız Halk Edebiyatı, Karaçay-Malkar Halk Edebiyatı, Eski Türk Kültürü

(Alındığı tarih: 8 Mayıs 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 26 Mayıs 2008)
E-yayın tarihi: 15 Ağustos 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Ufuk TAVKUL, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD – 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE

E-posta:  tavkul@humanity.ankara.edu.trThe Common Motifs Between Kirghiz Kococaş and Karachai-Balkar Biynöger Epic Poems


UFUK TAVKUL
Ankara University (Ankara)

ABSTRACT
The common motifs and characters of some epic poems which belong to different Turkic tribes who live in different geographical regions prove that they have conserved the peculiarities of the main source. Kococaş and Biynöger are two epic poems of Kirghiz and Karachai-Balkar people which consists in common mythological elements that are closely related to Old Turkic belief system.

KEY WORDS
Kirghiz Oral Literature, Karachai-Balkar Oral Literature, Old Turkish Culture(Received May 8 2008)
(Accepted May 26 2008)
(Published Online August 15 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Ufuk TAVKUL, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sihhiye - Ankara. TURKİYE.
E-mail: tavkul@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window