Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:105-116
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 21

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:105-116
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
21

 

Yakın Dostu Hüseyin Baykara’nın Eserlerinde Ali Şir Nevayi

TALİP YILDIRIM
Niğde Üniversitesi (Niğde)

Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâyî her şeyden önce küçük yaştan itibaren hayatları birlikte geçen yakın iki dosttur. Nevâyî, Sultan Hüseyin’in hizmetinde çeşitli görevlerde bulunmasına rağmen Baykara’nın en güvendiği ve yanından ayırmak istemediği dostu, arkadaşı idi. Hüseyin Baykara’nın eserlerine baktığımızda Ali Şîr Nevâyî’yi pek çok kez görebiliriz. Özellikle Risalesi, Ali Şîr Nevâyî için yazılmıştır desek doğru olur. Ayrıca, Baykara’nın Divanında Ali Şîr Nevâyî’ye nazireler yaptığı ve atıflarda bulunduğu da görülmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Hüseyin Baykara, Ali Şîr Nevâyî, risale, nazire, atıf

(Alındığı tarih: 4 Ocak 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 8 Mayıs 2008)
E-yayın tarihi: 15 Ağustos 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Talip YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr., Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 5110 Niğde.

E-posta:  tyildirim@nigde.edu.tr, yildirimtalip@hotmail.com

Ali Şir Nevayi in the Works of his Close Friend Huseyin Baykara


TALİP YILDIRIM
Niğgde University (Nigde)

ABSTRACT
Hüseyin Baykara and Ali Şir Nevâyî first of all, are two very close friends whose childhoods were spent together from the early age. Although Nevâyî worked on various assignments in the service of Sultan Hüseyin, He was Baykara’s most trustful friend and a fellow who he didn’t want to be departed. Looking through the works of Huseyin Baykara, we can see Ali Şir Nevâyî a lot of times especially it is true if was say his Risale was written for Ali Şir Nevâyî. Besides, in Baykara’s Divan it is also seen Baykara makes nazîre to Ali Şir Nevâyî and attributes to him.

KEY WORDS
Huseyin Baykara, Ali Şîr Nevâyî, risale, nazire, attribution.


(Received January 4 2008)
(Accepted May 8 2007)
(Published Online August 15 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Talip YILDIRIM, Assoc.Prof.Dr., Nigde University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, 5110 Nigde - TÜRKİYE.

E-mail: tyildirim@nigde.edu.tr , yildirimtalip@hotmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window