Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:117-125
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 22

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:117-125
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
22

 

Rabgûzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ'sında Nazmın Gücü

Aysu ATA
Ankara Üniversitesi (Ankara)

Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiyâ adlı eserini 1310 yılında yazmıştır. Eser, Türk edebiyatının ilk ve en kapsamlı peygamber hikâyeleridir. Bu eser için söylenecek başka bir sıfat da dilin bütün imkânlarının kullanılmış olduğudur. Nesirdeki güzelliği nazımdaki güzellik ve çeşitlilik takip etmekte. Manzum parçalar sadece dinî içerikle sınırlı değil. Konuya göre en az iki dizelik Türkçe ve Arapça şiir söyleyiveren Rabgûzî’nin eserinde her kıssanın girişinde yazdığı kasidelerin yanı sıra aşk, tabiat, burçlarla ilgili şiirler de bulunur. Kıssaların içerisinde en çok anlattığı peygamber doğal olarak Hz. Muhammed’dir. En fazla kaside yazdığı da odur. Bu şiirler incelendiğinde bunların, Süleyman Çelebi’ye Vesiletü’n-necât adlı mevlidi yazarken ne derece kaynaklık ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiyâ, Kısas-ı Rabgûzî, nazım


(Alındığı tarih: 26 Mayıs 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 15 Haziran 2008)
E-yayın tarihi: 15 Ağustos 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Aysu ATA, Prof.Dr, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 06530 Sıhhiye-Ankara. Türkiye.

E-posta: aata69@gmail.com


The Power of Poetry in Rabgûzî's Kısasü'l-Enbiyâ


AYSU ATA
Ankara University (Ankara)

ABSTRACT
Rabguzi completed his work, the Qisasu’l-Enbiyâ in 1310. The work is the first stories of the prophets in Turkish literature. Rabguzi has been used all the possibilities of the Turkish language in his work.  The Qisas is written in prose, but there are poems also. The beauty of his prose follows the beauty of his poetry. The poems are not only religious. In the work of Rabguzi, there are qasides at the beginnings of qissa (story of prophet), also love, and nature, zodiacal poems in Arabish or Turkish. Qasidas are mostly for Prophet Muhammad. I think that these poems have become important resource for the Vesiletü’n-necât of Süleyman Çelebi.


KEY WORDS
Rabguzi, Qısasu’l-Enbiyâ, Qısas-ı Rabguzi, poetry.


(Received May 26 2008)
(Accepted June 15 2008)
(Published Online August 15 2008)

Correspondence:
Address for correspondence: Aysu ATA, Prof.Dr, Ankara University, Faculty of Letters. 06530 Sıhhiye-Ankara. Turkiye.
Email:aata69@gmail.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window