Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:127-154
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 23

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:127-154
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
23

 

İran’da Öykülü Resimlerin Dolaşımı: İslâm Edebiyatının Popüler Konularının El Yazmalardan Tuvallere Taşınması Üzerine Bir Deneme

TOLGA UZUN
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)


ÖZET

İçinde yer aldıkları metni görselleştiren kitap resimleri, Ortadoğu toplumlarında tasvir sanatının yaşama alanı bulduğu başlıca alan olagelmiştir. Bu makalenin coğrafi sınırını oluşturan İran’da 18. yüzyılın sonlarında batı etkisiyle yeni resim tekniklerinin ve farklı sanat formlarının üretilmeye başlaması, bir yandan kitap resimlerinin popülerliğini azaltırken diğer taraftan da tasvir sanatının var olabildiği dünyanın sınırlarını genişletmiştir. Bu çalışmada da edebi konulu kitap resimlerinde geliştirilen ikonografik kurguların, çini, lake gibi farklı tekniklerde değişerek ve dönüşerek nasıl yeniden biçimlendiğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Resimli el yazması, Kaçarlar, öykücü resimler, İran(Alındığı tarih: 15 Haziran 2006)
(Yayına kabul edildiği tarih: 17 Eylül 2006)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi: Tolga UZUN, Yrd.Doç.Dr.,
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Kınıklı Kampüsü, 20020 Denizli.
E-posta: tolgauzun.tr@gmail.com


Wandering  Narrative Painting in Iran:  A Critique About the Transformation of the Popular Islamic Literature Themes from the Manuscripts to Oil on Canvas


TOLGA UZUN
Pamukkale University (Denizli)


ABSTRACT

Islamic painting is mostly known through the illustrations accompanied to the texts in which they placed. At the end of 18th century, through the impact of western art, new techniques and styles appeared in the art of Middle East countries such as Iran.  On the one hand, the new fashions seen in Iran art prompted the demolishing of traditional manuscript painting. On the other hand, this issue brought new ways of explanation for artistic creation in Iran art. This study, will explore how the artists used iconographical settings, which were produced for the book paintings depicting popular stories, in the new techniques like lacquer or wall tile.

KEY WORDS
Manuscript painting, Qajars, narrative painting, Iran(Received June 15 2006)
(Accepted September 17 2006)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: Tolga UZUN, Assoc.Prof.Dr., Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Art Education, Kınıklı, 20020 Denizli.
E-mail: tolgauzun.tr@gmail.co

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window