Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/2:155-158
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 24

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/2:155-158
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
24

 

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008, 24-27 Haziran 2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara / Symposium for Modern Turkish Studies 2008, 24-27 June 2008, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Ankara

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

HABER/ANNOUNCEMENT

(Alındığı Tarih 7 Haziran 2008)
(E-Yayın tarihi 15 Ağustos 2008)

(Received June 7 2008)
(Published Online August 15 2008)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence:G. Selcan SAĞLIK, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: saglik@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window