Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:7-34
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 29

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:7-34
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
29

 

Türk-Sovyet Ekonomik İlişkileri ve Uzman Heyetler (1923-1938)

Seyfi Yıldırım
Ankara

ÖZET
Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk-Rus İlişkileri karşılaştırıldığında birbirine zıt görüntüler ortaya çıkmaktadır. 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar sıcak bir şekilde devam eden sıcak mücadele her iki ülkenin rejim değişikliği sonrasında yerini ılık bir dostluğa bırakmıştır. Bu dostluk her iki ülkenin savaş sonrası dünya konjonktüründeki bir takım sıkıntıları kendi lehlerine halletme çabasının ortaya koyduğu zorunlu bir dostluk olmuştur. İşte bu dostluğun yansıdığı ilişkiler en yoğun sanayi alanında olmak üzere tarım ve ticaret alanlarında yaşanmıştır. Planlı kalkınma hamleleriyle bu alanlarda ciddi bir atılım yaşayan Sovyet Rusya Türk modernleştiricilerinin ilgisini çekmiş ve bu alanlarda Sovyet Rusya’dan Türkiye’ye bilgi ve teknoloji aktarımı yapılmıştır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Sovyet Uzman heyetler, Türk Uzman Heyetler, Orlof Heyeti, İsmet İnönü, SümerbankAlındığı tarih: 3 Mayıs 2008
Kabul edildiği tarih: 7 Haziran 2008
E-yayın tarihi:  3 Ekim 2008

Yazışma:

Yazışma adresi: Seyfi Yıldırım, Dr., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Beytepe/ANKARA, Tel: 0312 297 68 70.

E-posta:  seyfiahi65@hotmail.com
Turkish-Soviet Economic Relations and Specialist Committees (1923-1938)

Seyfi Yıldırım
Ankara

There appear to be adverse pictures when comparing Turkish-Russian relations in the Ottoman period and in the period of the Turkish Republic. The struggle which continued from the 18th century to the early 20th century has given way to a warm friendship following the changes of regimes in both countries. This friendship has been an obligatory one which resulted from the efforts of both countries to resolve in favor of themselves certain difficulties in the world circumstances following the war. This friendship manifested itself in relationships mostly in industry, but also in agriculture and commerce. Having experienced noteworthy progress in these areas with planned development moves, Soviet Russia attracted the attention of theTurkish modernizers; knowledge and technology were transferred from these areas to Turkey from Soviet Russia.

KEY WORDS

Soviet specialist comittees in Turkey, Turkish specialist comitees, Orlof comitee, İsmet İnönü, Atatürk, Sümerbank(Received May 3 2008)
(Accepted June 7 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:

Address for correspondence : Seyfi Yıldırım, Dr., Hacettepe University, Institute of Atatürk’s Principles and History of Revolution, Beytepe/Ankara, Tel: 0312 297 68 70.

E-mail:  seyfiahi65@hotmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window