Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:35-49
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 30

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:35-49
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
30

 

Başbakanlığa Gönderilen Belgeler Işığında Atatürk’ün Vefatından Önceki (4 Eylül-10 Kasım 1938) Sağlık Durumu

TAHİR KODAL
Pamukkale Üniversitesi

Bu çalışmada, Başbakanlığa gönderilen belgeler ışığında Atatürk’ün vefatından önceki (4 Eylül-10 Kasım 1938) sağlık durumu konu edilmiştir. Bu nedenle, çalışmanın giriş kısmında, Atatürk’ün Eylül 1938’e kadar olan sağlık durumu hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Çalışmanın esas konusunu Atatürk’ün ölümünden önceki ve yaklaşık son iki ayı içindeki sağlık durumu oluşturduğundan, çalışmanın bu kısmında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Başbakan Celal Bayar’a gönderilen, yayınlanmış belgeler arasında yer almayan ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan yeni belgeler ışığında Atatürk’ün sağlık durumu ortaya konulmuştur.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Başbakanlık, Atatürk, Ölüm, Sağlık(Alındığı tarih: 5 Ağustos 2008)
(Kabul edildiği tarih: 3 Eylül 2008)
E-yayın tarihi:  3 Ekim 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Tahir KODAL, Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kınıklı Yerleşkesi, 20020 DENİZLİ/ TÜRKİYE

E-posta: tkodal@pamukkale.edu.tr

The Health Condition of Atatürk Before His Death (September 4-November 10, 1938) According to The Documents Sent to The Prime Ministry

TAHİR KODAL

Pamukkale University

ABSTRACT

In this study, the health condition of Ataturk before his death (September 4-November 10, 1938) is examined under the light of some documents sent to The Premiership. At the introduction of this study, the health condition of Ataturk prior to his death was briefly given. Afterwards, information about his last two months is observed according to some new unpublished documents sent to the Prime Minister Celal Bayar by the Presidential Secretary-General kept at the Archive of the Prime Ministry of the Turkish Republic. 

KEY WORDS

The Turkish Prime Ministry, Ataturk, Death, Health
(Received August 5 2008)
(Accepted September 3 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Tahir KODAL, Dr., Pamukkale University, Faculty of Education, Kınıklı, 20020-DENİZLİ

E-posta: tkodal@pamukkale.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window